prihlasky-a-cenik

prihlaska

Přihlášky pro pololetí únor - červen 2023 si můžete vytisknout

 

Přihláška kategorie PŘÍPRAVKA      zde

 

(Přípravka 3-7let, 8-11let, 12 a více let)
 

Přihláška kategorie ZÁVODNÍ AEROBIK   zde

 

(sportovní aerobik, fitness, stepy)

 

 

Členové AK Olomouc si vyzvednou přihlášku u svých trenérek, nebo na emailu, facebooku nebo na webových stránkách AK Olomouc. Vyplněnou přihlášku musí vždy odevzdat na recepci Omegy, bez ohledu na to zda platíte v hotovosti, kartou nebo přes účet.

 

Platbu za pololetí můžete uhradit:

 

  • V hotovosti na recepci OMEGA centra sportu a zdraví do 28. 2 .2023 (platba možná hotově nebo kartou). V době 6:00-22:00hod. Prosím uvádějte, že chcete zaplatit: KURZOVNÉ AK OLOMOUC, (nejedná se o platbu členství).
     

 

  • Na účet 43-879690267/0100, VS: rodné číslo dítěte bez lomítka  a do zprávy pro příjemce - příjmení dívky do 28. 2. 2023. Pokud nebude vyplněn Variabilní symbol, platba bude zaslána nazpět!

 

Dívky závodního aerobiku mají možnost platby kurzovného na splátky převodním příkazem. Kdy první platbu uhradíte společně s odevzdáním přihlášky na recepci do 28. 2. 2023 a ostatní platby uhradíte měsíčně převodem dle pokynů v ceníku.  

 

NOVÝ ČLEN AK OLOMOUC:

 

Vyberte si podle věku vhodnou otevřenou tréninkovou kategorii (Přípravka dle věku nebo závodní aerobik)  a navštivte bezplatně trénink na zkoušku dle rozpisu tréninků.

V případě, že se vám trénink líbil vyplňte přihlášku, kterou si vyzvednete u trenéra nebo si ji vytiskněte z tohoto odkazu nahoře.  Přihlášku odevzdejte na recepci na které uhradíte kurzovné, které se platí pololetně buď v hotovosti na recepci Omegy a nebo na účet 43-879690267/0100, VS: rodné číslo dítěte bez lomítka a do zprávy pro příjemce - příjmení dívky do 28. 2. 2023 Pokud nebude vyplněn Variabilní symbol, platba bude zaslána nazpět!

 

V případě, že se přihlásíte do AK Olomouc během školního roku a nezačnete hned od září - odečteme vám příslušný počet týdnů od základní ceny kurzovného. V tomto případě před zaplacením a odevzdáním přihlášky vždy nejprve kontaktujte sl. Schwarzovou 776 334 024, která vám nastaví cenu kurzovného k úhradě na recepci OMEGA centra.

 

V případě, že se chcete přihlásit do uzavřené závodní kategorie kontaktujte vedoucí trenérku Míšu Schwarzovou 776 334 024, se kterou si domluvíte individuální přijímací pohovor.

 

 

AKTUÁLNÍ CENÍK 2023

 

Ceník si můžete vytisknout ve wordu - zde

 

 

V ceně kurzovného jsou zahrnuty tréninky dle ceníku, náklady na tréninkové prostory, sociální zařízení, cvičební pomůcky, profesionální tým trenérů a členský příspěvek do zapsaného spolku AEROBIK KLUB OLOMOUC, z.s.

 

U všech kategorií závodního aerobiku cena kurzovného zahrnuje úhradu startovného na závodech, tréninky o víkendu zdarma (v OMEGA centru sportu a zdraví i ve Fitness Tribuna), vstup do mokré zóny ve vyhrazených hodinách v rámci víkendového tréninku zdarma. Náklady na závodní dresy, boty, hudební doprovod a dopravu si děti platí sami.

 

Do pololetí se nepočítají svátky a veškeré školní prázdniny (V těchto dnech neprobíhají tréninky a ani se nenahrazují).

 

Platbu za pololetí můžete uhradit:

 

  • V hotovosti na recepci OMEGA centra sportu a zdraví do 28. 2. 2023 (platba možná hotově nebo kartou).
  • Na účet 43-879690267/0100, VS: rodné číslo dítěte bez lomítka a do zprávy pro příjemce - příjmení dívky. Pokud nebude vyplněn Variabilní symbol, platba bude zaslána nazpět!


Kurzy mohou být hrazeny i ve splátkách pouze však u dívek závodního aerobiku (Tréninky 2x, 3x nebo 4x týdně):

 

  1. Člen AEROBIK KLUB OLOMOUC, z.s. se zavazuje zaplatit splátky za kurzy aerobiku za celé pololetí.
  2. První splátku je nezbytné zaplatit vždy na recepci nebo na účet do 28.2.2023.
  3. Další 4 splátky za měsíce (ÚNOR-ČERVEN) jsou splatné předem, nejpozději ke každému 20. dni v kalendářním měsíci
  4. Číslo účtu 43-879690267/0100, VS: rodné číslo dítěte bez lomítka a do zprávy pro příjemce - příjmení dívky. Pokud nebude vyplněn Variabilní symbol, platba bude zaslána nazpět!

Skutečnost, že člen AEROBIK KLUB OLOMOUC, z.s. nevyužívá služeb, jej nezbavuje povinnosti platit poplatky za kurzy aerobiku. Neposkytujeme náhradu ani nevracíme poplatky za kurzy aerobiku.

 

Kurzy aerobiku pořádá pro AEROBIK KLUB OLOMOUC z.s. OMEGA centrum sportu a zdraví (GEMO SPORT a.s., Legionářská 19, 77900 Olomouc, IČ: 27813282).